Povrati

PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Ugovor koji potrošač sklapa s Perscriptom za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Perscripta d.o.o. te izvršenom isplatom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) potrošač može jednostrano raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada je isporučen proizvod. Potrošač ne mora navesti razlog za raskid ugovora, ali mora Perscriptu unutar roka od 14 radnih dana obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora - putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu: Perscripta d.o.o., Perscripta d.o.o. Prekratova 61, 10 000 Zagreb ili e-mail adresu: botanica@perscripta.hr. Standardni Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 7 radnih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora). U ovom slučaju, potrošač je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Proizvodi koje potrošač vraća moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

 

Izravne troškove povrata robe potrošač je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

PRAVO NA REKLAMACIJU PROIZVODA

 

Trgovac ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog vidljivih nedostatka ukoliko bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri (3) kalendarska dana od dana dostave proizvoda izvrši reklamaciju nedostataka proizvoda.

 

Vidljivi nedostaci su primjerice: pogrešna naljepnica, pogrešna ambalaža, nedostaci ambalaže - naljepnice, pogrešna boja, pogrešne dimenzije, isporuka proizvoda koji nije naručen i svi drugi nedostaci koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom stvari.

 

Trgovac ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog skrivenih nedostataka (nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) ukoliko bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri (3) kalendarska dana od dana otkrivanja nedostataka proizvoda izvrši reklamaciju nedostataka proizvoda, ako je reklamacija izvršena unutar roka propisanog Zakonom o obveznim odnosima od dana predaje proizvoda.

 

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke trgovac potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.

 

Potrošač ima pravo na reklamaciju u slučaju vidljivih i/ili skrivenih nedostataka u rokovima propisanim važećim Zakonom o obveznim odnosima.

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

 

Korisnik mora najaviti reklamaciju kupljenih proizvoda putem Obrasca za reklamaciju, kojeg se može preuzeti ovdje. Pravilno ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti poštom ili elektronskim putem na adresu: Perscripta d.o.o. Prekratova 61, 10 000 Zagreb ili e-mail adresu: botanica@perscripta.hr.

 

Korisnik je, u svim slučajevima kada vrši reklamaciju proizvoda Perscripte, dužan isti vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju. Troškove povrata proizvoda snosi Korisnik, a povrat se vrši dostavom na adresu navedenoj u Obrascu za reklamaciju.

 

Ukoliko proizvod ima nedostatak, kupac ima pravo na raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Perscripta će, na osnovu zahtjeva za reklamaciju, korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

 

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada tvrtka Perscripta d.o.o. nije dužna ni izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen Korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

 

Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internet stranici. Perscripta je u tom roku dužna utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te Korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

 

PRIGOVORI

 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14, 110/15) svaki korisnik Internet stranice svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će tvrtka Perscripta d.o.o. pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Perscripta d.o.o. Prekratova 61, 10 000 Zagreb ili e-mail adresu: botanica@perscripta.hr.

 

Perscripta kao prodavatelj se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi Perscripta sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdila primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorila, Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga. Obrazac za prigovor u pisanoj formi možete preuzeti ovdje.

BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe iznad 40 €

*vrijedi samo za dostave unutar EU

VIDI PROIZVODE